20 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się na drugie seminarium naukowe Forum Myśli Instytucjonalnej

pt. Szkolnictwo wyższe w warunkach zmian instytucjonalnych.

Po seminarium zapraszamy na pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Forum Myśli Instytucjonalnej. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Ulotka informacyjna do pobrania

 

Forum Myśli Instytucjonalnej zaprasza do udziału w seminarium.