20 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się na drugie seminarium naukowe Forum Myśli Instytucjonalnej

pt. Szkolnictwo wyższe w warunkach zmian instytucjonalnych.

Po seminarium zapraszamy na pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Forum Myśli Instytucjonalnej. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Ulotka informacyjna do pobrania

 

Forum Myśli Instytucjonalnej zaprasza do udziału w seminarium.

20 października 2017 roku w Warszawie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbędzie się pierwsza konferencja Forum Myśli Instytucjonalnej

"Zrozumieć kapitalizm - podejście ewolucyjno-instytucjonalne"

Konferencja będzie przyczynkiem do ustalenia, jak ujęcie instytucjonalistyczne umożliwia studiowanie społecznej rzeczywistości i wyciąganie wniosków na temat natury kapitalizmu.

Ramy tematyczne konferencji:

  • Ład i porządek instytucjonalny - jego fundamenty i ewolucja;
  • Rachunek formalny i reguły nieformalne - ich współzależność;
  • System praw i konstelacje interesów - interakcja między nimi.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Ulotka konferencyjna do pobrania

Forum Myśli Instytucjonalnej zaprasza do udziału w konferencji.