SCz

SCz

sobota, 18 czerwiec 2016 07:31

Witryna Forum uruchomiona

Minęło już nieco ponad pół roku od chwili, gdy spotkaliśmy się na założycielskim seminarium "Forum Myśli Instytucjonalnej" w Krakowie w grudniu 2015 roku. Po kilku miesiącach żmudnego zgrywania się i precyzowania naszych oczekiwań względem funkcjonowania Forum, po pierwszych sesjach na konferencjach prowadzonych pod naszym szyldem oraz po rozpoczęciu (któryś już raz z kolei ze względu na opór naszej krajowej materii administracyjnej) formalnego procesu rejestracji stowarzyszenia, ruszamy z zadaniem uruchomienia forumowej witryny internetowej, która będzie - jak wierzymy - szerokim kanałem komunikacji i platformą intelektualnej wymiany między nami. Na razie treści nie ma jeszcze wiele, ale stopniowo będzie się jej pojawiać coraz więcej. Chcemy przede wszystkim informować o tym co dzieje się z Forum i wokół Forum - jakie spotkania planujemy, gdzie będziemy występować jako instytucja, co będziemy organizować i przy jakich projektach współpracować. Będziemy także informować o innych wydarzeniach - konferencjach, seminariach, prelekcjach - organizowanych w duchu instytucjonalizmu. Poza tym zamierzamy duży nacisk położyć na aspekt popularyzujący instytucjonalizm i instytycjonalistyczny sposób myślenia o procesach i zjawiskach ekonomiczno-społecznych. Na stronie wkrótce znajdą się pierwsze opracowania z tzw. "biblioteczki instytucjonalisty", która będzie zawierać krótkie informacje o godnych uwagi publikacjach ukazujących się w kraju i zagranicą. Dzięki temu może uda się nam wszystkim być "na czasie" chociaż z podstawowymi nowościami wydawniczymi. Nie sposób bowiem śledzić całej literatury przedmiotu samodzielnie przy tak szerokim rynku wydawniczym. Ze strony Forum będzie też można pobrać nasz periodyk "Biuletyn Myśli Instytucjonalnej", a także znaleźć odnośniki do podobnych organizacji zajmujących się instytucjonalizmem oraz innymi heterodoksyjnymi nurtami ekonomii i nauk społecznych w ogóle. 

Zapraszamy jednocześnie wszystkich z Was - czytelników niniejszej strony, członków Stowarzyszenia, internetowych surferów i przypadkowych wędrowców - do składania kontrybucji na naszą stronę. Organizujesz ciekawe wydarzenie lub wiesz o konferencji, o której informacji nie zamieściliśmy na stronie? Poinformuj nas! Przeczytałaś interesującą książkę, której nie mamy w biblioteczce? Napisz krótką informację o niej i podziel się nią z nami. Wspólnie możemy stworzyć pokaźną skarbnicę wiedzy, która służyć będzie lepszemu poznawaniu i propagowaniu instytucjonalizmu. W końcu nazwa "Forum" do czegoś zobowiązuje.

poniedziałek, 13 czerwiec 2016 10:47

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej

 

Biuletyn Myśli Instytucjonalnej (ISSN 2543-9383) jest periodykiem Forum pełniącym funkcje informacyjno-popularyzacyjne. Cele przed nim postawione obejmują przede wszystkim promowanie instytucjonalnego sposobu postrzegania rzeczywistości oraz upowszechnianie dorobku literaturowo-badawczego krajowych i zagranicznych instytucjonalistów. Poandto będziemy za jego pośrednictwem informować o inicjatywach podejmowanych przez Forum, a także o naszej działalności i aktywności na arenie uczelnianej i publicznej. Biuletyn będzie rozprowadzany w wersji drukowanej na konferencjach i spotkaniach akademickich stanowiąc naszą wizytówkę wobec osób nie będących członkami Stowarzyszenia. 

 

Pobierz Biuletyn:

Numer 7/2018

Numer 6/2018

Numer 5/2017

Numer 4/2017

Numer 3/2017

Numer 2/2016

Numer 1/2016

 

Kontakt do redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

sobota, 11 czerwiec 2016 09:00

O Forum

 

Stowarzyszenie „Forum Myśli Instytucjonalnej” to inicjatywa grona przedstawicieli nauk społecznych połączonych przekonaniem, że podejście instytucjonalistyczne oferuje obecnie najlepszy sposób zrozumienia otaczającego nas świata. Wśród nas są ekonomiści, prawnicy, politolodzy i socjologowie wywodzący się ze środowisk akademickich rozmieszczonych na obszarze całego kraju.

Instytucje to tkanka naszego życia społecznego, reguły gry społecznej, normy, zasady, idee, regulacje, przekonania, które rządzą naszym zachowaniem.To od kształtu instytucji zależy efektywność gospodarowania i skuteczność zaspokajania potrzeb obywateli, jakość relacji interpersonalnych, wydajność systemu prawnego i sądownictwa, poziom zaufania do władz i ustroju politycznego, stosunek do ważkich kwestii społecznych, jak sprawiedliwość czy dziedzictwo historii. Instytucjonalizm widzi świat przez pryzmat instytucji, które niosą ze sobą wartość eksplanacyjną i poznawczą uwypuklającą nieredukowalność zjawisk społecznych do prostych modeli opartych na nadzwyczaj abstrakcyjnych założeniach wyjściowych. Robi to w sposób interdyscyplinarny, nie ograniczając się do jednej dyscypliny nauki. Świat postrzegamy w wielu wymiarach społecznych, natura rzeczy jest złożona.

Wielu młodych – a także tych już doświadczonych – adeptów nauki próbuje na własną rękę rozpoznawać i stosować instytucjonalistyczne podejście badawcze. Nasz dorobek jest rozproszony, mamy trudności w odnalezieniu osób zajmujących się podobną tematyką badawczą, brak powszechnie dostępnej informacji o tematycznych konferencjach i możliwościach publikacji. Tracą na tym nie tylko sami zainteresowani, lecz także nauka i środowisko akademickie zmagające się z niedostatkiem zdrowego pluralizmu oraz inspirujących dysput metodologicznych i problemowych. Pragniemy wyjść poza sztywne ramy i powiązania akademickie. Stowarzyszenie zostało zainicjowane na Uniwersytecie Jagiellońskim; w grudniu 2015 roku na seminarium naukowym w Krakowie uczestnicy spontanicznie zadecydowali o konieczności powołania Forum do życia. Nasza organizacja została oficjalnie zarejestrowana w listopadzie 2016 roku uzyskując niezbędny numer KRS. Zapraszamy do współpracy i śledzenia naszej aktywności!

Cele Stowarzyszenia (wyciąg ze Statutu, § 2, pkt 1):

Celem Stowarzyszenia jest:
1) stworzenie platformy wymiany intelektualnej skoncentrowanej wokół instytucjonalizmu w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych,
2) promowanie instytucjonalnej perspektywy badawczej, która dzięki różnym kątom patrzenia służy rozpoznaniu przedmiotu, jakim są struktury, bodźce i ograniczenia koordynujące społeczną aktywność ludzi,
3) upowszechnienie różnorodnych podejść analitycznych, uwzględniających również czynniki nie poddające się redukcji w celu dostosowania do sformalizowanych metod badawczych,
4) popularyzowanie dorobku naukowego krajowych i zagranicznych badaczy, w tym także członków Stowarzyszenia, prowadzących badania w ujęciu wyżej scharakteryzowanym i tym samym przyczyniających się do wypracowania wspólnego języka i siatki pojęciowej instytucjonalistów. 

Strona 6 z 6