SCz

SCz

%PM, %28 %838 %2017 %19:%Mar

Numer ISSN dla Biuletynu

Drodzy Forumowicze! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wydawany przez nas Biuletyn Myśli Instytucjonalnej posiada już numer ISSN. Dla samego Biuletynu jest to kwestia być może jedynie formalna, ale dla naszych autorów już nie. Teksty publikowane w czasopismach posiadających numer ISSN wliczają się bowiem do dorobku popularno-naukowego i publicystycznego na nieco innych ("urzędniczo-ważniejszych") zasadach niż te umieszczane w mediach nie posiadających tego wyróżnienia. Ponownie więc - zaopatrzeni w issn-owski argument - zachęcamy do składania tekstów do naszego forumowego Biuletynu. Najbliższy numer planowany jest na przełom kwietnia i maja.

%PM, %17 %832 %2017 %18:%Mar

Konferencja IMK w Berlinie

Mimo iż informacje o nadchodzących konferencjach i wydarzeniach naukowych zamieszczamy z reguły w Biuletynie, to chcielibyśmy już teraz zwrócić Państwa uwagę na ogłoszony Call for Papers na konferencję Instytutu Makroekonomii i Badań nad Koniunkturą (IMK) w Berlinie przy Fundacji Hansa Boecklera. Konferencja odbędzie się w dniach 9-11 listopada br., a zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca. Za temat przewodni konferencji przyjęto zagadnienie kryzysu globalizacji, który przejawia się w wielu sferach życia gospodarczego, społecznego i politycznego współczesnego nam świata.

Więcej informacji o konferencji oraz CfP można znaleźć tutaj: The Crisis of Globalisation.

%PM, %13 %734 %2017 %16:%Mar

Afiliacja przy Forum

Drodzy członkowie Forum! Serdecznie zachęcamy do zamieszczania w swoich publikacjach - obok informacji o uczelni macierzystej - afiliacji Forum Myśli Instytucjonalnej! Jako organizacja pozarządowa Forum nie "konkuruje" o dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a więc w żaden sposób nie umniejsza naszego powiązania z uczelnią. Tym samym nie wpływa negatywnie na wszelkie wskaźniki powiązane z parametryzacją wydziałów, do których jesteśmy przypisani, oraz indywidualnego dorobku naukowego. Z kolei z punktu widzenia rozpoznawalności Forum i upowszechniania dorobku jego członków taka informacja skierowana do czytelników naszych prac zdaje się być wręcz bezcenna!  

%PM, %13 %723 %2017 %16:%Mar

Kontakt

 

Stowarzyszenie Forum Myśli Instytucjonalnej

 

Siedziba: 

ul. Młodej Polski 6

02-131 Kraków

KRS: 0000647551

NIP: 9442253263

 

Numer Konta:

Bank Pekao 70124061751111001072199779

 

Władze Stowarzyszenia

Prezes – prof. dr hab. Anna Ząbkowicz (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)

Sekretarz Zarządu – dr hab., prof. SGH Sylwia Morawska (Szkoła Główna Handlowa)

Członek Zarządu – dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Członek Zarządu – dr Sławomir Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Marek Ratajczak

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz

Prof. dr hab. Bożena Klimczak

Prof. dr hab. Wacław Stankiewicz

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Prof. dr hab. Jerzy Boehlke

Prof. dr hab. Stanisław Rudolf

Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź

Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki

Prof. dr hab. Piotr Pysz

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin

 

Statut Stowarzyszenia (pobierz)

 

Deklaracja członkowska (pobierz)

 

Kontakt

w sprawach bieżących: Sławomir Czech (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

członkostwo w Forum: Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

%PM, %15 %894 %2017 %20:%Lut

Konkurs FONTES

 

fontes.png

W imieniu naszego partnera naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES informujemy o ogłoszeniu drugiej edycji konkursu "Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania". Konkurs skierowany jest do promotorów prac dyplomowych i ich podopiecznych oraz akademików i praktyków prawa. Zgłoszeniu podlegają więc prace dyplomowe i artykuły naukowe. Przewidywana pula nagród będzie nie mniejsza niż 24 tys. złotych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 roku. 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie FONTES w zakładce "Konkurs Fontes". Zasady pisania prac konkursowych można pobrać tutaj

%PM, %05 %827 %2017 %18:%Lut

Trzeci numer Biuletynu

Biuletyn 3 2017

Ukazał się trzeci numer naszego Biuletynu Myśli Instytucjonalnej. Do pobrania tutaj lub w zakładce "Biuletyn". W numerze m.in. tekst o powiązaniach między ekonomią feministryczną i instytucjonalną, sprawozdanie seminarium, które odbyło się w Łodzi 7 listopada 2016 roku oraz przegląd najnowszych wydawnictw członków Forum.

Udanej lektury!

 

%AM, %13 %412 %2017 %08:%Sty

Prelekcja Prezes Forum

Jest nam miło poinformować, że w ramach seminarium "Nowy instytucjonalizm - teorie i badania" organizowanego przez Instytut Studiów Politycznych PAN i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego prelekcję wygłosi Prezes Forum prof. dr hab. Anna Ząbkowicz. Temat wystąpienia: "Zasada wolnego rynku, hierarchiczna kontrola i funkcjonowanie wielkich organizacji gospodarczych". 

Prelekcja odbędzie się 26 stycznia br. w sali seminaryjnej ISP PAN (Warszawa, ul. Polna 18/20) o godzinie 13:00. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia oraz cyklu seminaryjnego można znaleźć pod adresem instytucjonalizm.uw.edu.pl/

%AM, %09 %402 %2017 %08:%Sty

Konferencje EAEPE i WINIR

Sezon konferencyjny roku 2017 zaczyna się! Na razie tylko w formie zgłoszeń, ale na same konferencje również przyjdzie czas. Dwie międzynarodowe organizacje zrzeszające instytucjonalistów - EAEPE i WINIR - ogłosiły już harmonogramy przyjmowania zgłoszeń na swoje doroczne konferencje. 

Konferencja World Interdisciplinary Network for Institutional Reseach (WINIR) odbędzie się w tym roku w Utrechcie w Holandii w dniach 14-17 września 2017 roku. Hasło przewodnie konferencji to "Institutions and open societies". Termin zgłoszeń mija 13 marca br. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Doroczna konferencja European Association for Evolutionary Political Economy będzie mieć miejsce w Budapeszcie na Węgrzech w dniach 19-21 października 2017 roku. Tematem konferencji jest "The Role of the State in Economic Development. State Capacity, State Autonomy and Economic Development". Termin zgłoszeń mija 15 maja br. Więcej informacji pod tym linkiem

%PM, %23 %904 %2016 %20:%Gru

Dani Rodrik (2015): Economics Rules

Rodrik Dani (2015): Economics Rules. Why Economics Works, When It Fails, and How to Tell the Difference. Oxford University Press, Oxford, ss. 253.

 Sławomir Czech

Rodrik.jpgEkonomia głównego nurtu postrzega świat poprzez modele. To one stanowią o jej potencjale analitycznym i predykcyjnym, ale również o niektórych jej słabościach i błędach aplikacyjnych. Niedawny kryzys finansowy i gospodarczy znacząco podważył zaufanie do ekonomii i jej osiągnięć, co znalazło swój wyraz w podejrzliwości wobec ekonomistów i ich zaleceń, które zostały nagle odarte z otoczki solidnego naukowego ugruntowania i wręcz nieomylności. Dani Rodrik poświęca swoją najnowszą książę obronie ekonomii (choć prawie wyłącznie tej mainstreamowej) przekonując, że to nie ona zawodzi, lecz ekonomiści, którzy błędnie wykorzystują jej skrzynkę narzędziową i sami ulegają pokusie głoszenia słabo dowiedzionych twierdzeń i opinii.

Rodrik określa ekonomię jako „zbiór modeli, które oferują szeroką gamę możliwości, ale nie gotowe rozwiązania” (s. 178). Innymi słowy, z narzędzi ekonomii należy korzystać ostrożnie i umiejętnie, ponieważ nigdy nie są one wyposażone w klarowną i jednoznaczną instrukcję obsługi. Przede wszystkim należy rozumieć czym są modele, do czego służą oraz jak należy je stosować. Już w tym kontekście widać, że kluczowa jest tutaj rola jednostki – ekonomisty – która z owych narzędzi korzysta. To od właściwego doboru modelu, uwzględnienia kontekstu i założeń krytycznych oraz od sposobu jego wykorzystania zależy trafność analizy zjawisk ekonomicznych oraz proponowanych rozwiązań aplikacyjnych. Niestety zbyt często ekonomiści wyciągają wnioski, które z danego modelu wcale nie wypływają, stosują modele w niewłaściwym dla nich kontekście, czy poszukują modeli wyjaśniających „wszystko”, a przez to nazbyt ogólnikowych i mało użytecznych. Wówczas oczywiście krytyka jest uzasadniona, ale nie powinna się odnosić do ekonomii jak całości. To nie narzędzie przecież zawodzi, ale jego użytkownik.

Ekonomia nie rozwija się poprzez masową falsyfikację modeli, ale poprzez „poszerzanie biblioteki modeli i poprawianie ich zgodności z rzeczywistością” (s. 5). Różne sytuacje i różne okoliczności wymagają stosowania odmiennych modeli. Rozwój ekonomii to także opracowywanie lepszych metod doboru modeli do konkretnej sytuacji problemowej. Od ekonomii jako nauki nie można tym samym wymagać tego, co niemożliwe. Ekonomia nie potrafi i nigdy nie będzie służyć do przewidywania przyszłości. Powinna za to poprawnie sporządzać prognozy warunkowe, tj. określać jakie będą skutki konkretnych zmian lub zjawisk pod warunkiem, że inne czynniki nie ulegną zmianie. Spełnienie tylko tego postulatu będzie już sukcesem ekonomii jako nauki.

Książka Rodrika jest obroną ekonomii głównego nurtu z punktu widzenia ekonomisty głównego nurtu, który sprzeciwia się niewłaściwemu wykorzystaniu narzędzi ekonomii oraz nadużyciom metodologicznym i ideologicznym ze strony ekonomistów, także tych z pierwszych stron gazet i periodyków branżowych. Niestety w tym leży też główna słabość pracy Rodrika, tj. w wybiórczym potraktowaniu nauki ekonomii. Autor pomija bowiem liczne kwestie tyczące się powszechnej krytyki ekonomii np. za brak jej pluralizmu metodologicznego czy uwzględniania koncepcji heterodoksyjnych. Także ekonomiści korzystający z modeli sporadycznie lub wcale zostają niejako wyłączeni z „bycia ekonomistami”. Niemniej jednak praca jest niezwykle wartościową lekturą dla każdego ekonomisty wskazując na zalety i wady wiążące się z „modelarstwem” w ekonomii.

 

%AM, %07 %536 %2016 %11:%Gru

Seminarium Forum w Łodzi

7 listopada 2016 roku odbyło się seminarium naukowe pt. WOKÓŁ METODY. JAK BADAĆ INSTYTUCJE? zorganizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego i Forum Myśli Instytucjonalnej. Wykłady wprowadzające do dyskusji wygłosili prof. dr hab. Jerzy Wilkin (IRWiR PAN) i prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger (UŁ).  

Przeczytaj sprawozdanie Ewy Gruszewskiej z seminarium tutaj.

Program spotkania i informacje organizacyjne tutaj.

Strona 4 z 6