wtorek, 05 lipiec 2016 17:12

Biblioteczka instytucjonalisty

Napisane przez

Uruchomiliśmy dzisiaj nowy dział - Biblioteczkę instytucjonalisty (do znalezienia w menu górnym lub tutaj). Czemu ma on służyć? Przede wszystkim dzieleniu się naszymi lekturami. Obecnie rynek wydawniczy jest tak szeroki, że nie sposób jest śledzić i zapoznawać się ze wszystkim, co jest wydawane już nie tyle na świecie, co nawet w Polsce. Można jednak "być na czasie" przy odpowiednim podziale pracy. Proponujemy zatem, by zamieszczać na naszej stronie krótki opisy (tzw. fiszki) książek, które mogą być przydatne z punktu widzenia instytucjonalizmu i analizy instytucjonalnej, a nawet szerzej - ekonomii heterodoksyjnej. Nie chodzi jednak o zamieszczanie wyczerpujących recenzji, a raczej o krótkie omówienie poruszanego w opracowaniu tematu, wskazanie hipotez towarzyszących prowadzonym rozważaniom oraz ogólnej oceny i ewentualnej rekomendacji. W ten sposób - jak wierzymy - uda się stworzyć wspólny zasób wiedzy - podręczną biblioteczkę - która będzie służyć zarówno nam, jak i osobom dopiero wdrażającym się w instytucjonalizm lub piszącym na przykład prace dyplomowe we wskazanej przez nas dziedzinie. Zapraszamy do współpracy! 

poniedziałek, 20 czerwiec 2016 19:14

Forum na konferencji w Gdańsku

Napisane przez

Forum zainicjowało swoją publiczną działalność poprzez zorganizowanie sesji tematycznej na konferencji "Nowa Ekonomia Instytucjonalna a Nauki o Zarządzaniu" zorganizowanej w dniach 12-13 maja br. przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Dzięki uprzejmości organizatorów konferencji oraz przewodniczącego Rady Programowej - prof. Stanisława Rudolfa - członkowie Forum mogli zaprezentować koncepcję "czterech kamieni węgielnych" instytucjonalizmu szerszemu gronu odbiorców i słuchaczy. 

Przeczytaj obszerną relację Ewy Gruszewskiej z konferencji tutaj.

 

 

sobota, 18 czerwiec 2016 07:31

Witryna Forum uruchomiona

Napisane przez

Minęło już nieco ponad pół roku od chwili, gdy spotkaliśmy się na założycielskim seminarium "Forum Myśli Instytucjonalnej" w Krakowie w grudniu 2015 roku. Po kilku miesiącach żmudnego zgrywania się i precyzowania naszych oczekiwań względem funkcjonowania Forum, po pierwszych sesjach na konferencjach prowadzonych pod naszym szyldem oraz po rozpoczęciu (któryś już raz z kolei ze względu na opór naszej krajowej materii administracyjnej) formalnego procesu rejestracji stowarzyszenia, ruszamy z zadaniem uruchomienia forumowej witryny internetowej, która będzie - jak wierzymy - szerokim kanałem komunikacji i platformą intelektualnej wymiany między nami. Na razie treści nie ma jeszcze wiele, ale stopniowo będzie się jej pojawiać coraz więcej. Chcemy przede wszystkim informować o tym co dzieje się z Forum i wokół Forum - jakie spotkania planujemy, gdzie będziemy występować jako instytucja, co będziemy organizować i przy jakich projektach współpracować. Będziemy także informować o innych wydarzeniach - konferencjach, seminariach, prelekcjach - organizowanych w duchu instytucjonalizmu. Poza tym zamierzamy duży nacisk położyć na aspekt popularyzujący instytucjonalizm i instytycjonalistyczny sposób myślenia o procesach i zjawiskach ekonomiczno-społecznych. Na stronie wkrótce znajdą się pierwsze opracowania z tzw. "biblioteczki instytucjonalisty", która będzie zawierać krótkie informacje o godnych uwagi publikacjach ukazujących się w kraju i zagranicą. Dzięki temu może uda się nam wszystkim być "na czasie" chociaż z podstawowymi nowościami wydawniczymi. Nie sposób bowiem śledzić całej literatury przedmiotu samodzielnie przy tak szerokim rynku wydawniczym. Ze strony Forum będzie też można pobrać nasz periodyk "Biuletyn Myśli Instytucjonalnej", a także znaleźć odnośniki do podobnych organizacji zajmujących się instytucjonalizmem oraz innymi heterodoksyjnymi nurtami ekonomii i nauk społecznych w ogóle. 

Zapraszamy jednocześnie wszystkich z Was - czytelników niniejszej strony, członków Stowarzyszenia, internetowych surferów i przypadkowych wędrowców - do składania kontrybucji na naszą stronę. Organizujesz ciekawe wydarzenie lub wiesz o konferencji, o której informacji nie zamieściliśmy na stronie? Poinformuj nas! Przeczytałaś interesującą książkę, której nie mamy w biblioteczce? Napisz krótką informację o niej i podziel się nią z nami. Wspólnie możemy stworzyć pokaźną skarbnicę wiedzy, która służyć będzie lepszemu poznawaniu i propagowaniu instytucjonalizmu. W końcu nazwa "Forum" do czegoś zobowiązuje.

Strona 3 z 3